Assistanshund

ASSISTANSHUND

En assistanshund är en civil tjänstehund som utgör ett hjälpmedel för en person med stadigvarande funktionsvariation. Hunden ska hjälpa sin förare att få en större delaktighet i samhället på olika sätt. Assistanshundar delas upp i olika kategorier:

  • Servicehundar som hjälpmedel för personer med fysiska funktionsvariationer
  • Signalhundar som hjälpmedel för personer med hörselnedsättning
  • Psykisk hälsahundar som hjälpmedel för personer med psykiska funktionsvariationer
  • Alarmerande servicehund diabetes som hjälpmedel för personer med diabetes
  • Alarmerande servicehund epilepsi (utbildas ej via Future Dogs)
  • Ledarhundar (utbildas ej via Future Dogs)


En assistanshunds arbetsuppgifter anpassas utifrån förarens behov. Exempel kan vara att hämta och bära saker, göra föraren uppmärksam på olika ljud eller förändring av blodsockernivån, vara en trygghet i sociala sammanhang och att bryta ett självskadebeteende. Vi utbildar i dagsläget inte assistanshundar för personer med synnedsättning eller alarmerande epilepsihundar. I dagsläget erbjuder Future Dogs enbart träning av ekipage, alltså hundägare och hund från grunden till examination. Tanken är att framöver erbjuda grund- och färdigutbildade assistanshundar.


Är du intresserad av att utbilda din hund till assistanshund, eller funderar på att skaffa en valp med siktet inställt på att utbilda till assistanshund? Kontakt gärna Veronica för rådgivning, information och frågor via mail på veronica@futuredogs.se. Vill du hellre ta det via telefon alternativt fysiskt eller virtuellt möte kan du kontakta oss för att meddela det.


800 kr/h + milersättning om 40 kr/mil.

Läs gärna mer om vilka ekonomiska stöd du kan få och söka här.